SKV

SverigeKoreaveteranerna

Aktuellt

Jag hoppas att fler och fler upptäcker vår hemsida och att ni hämtar hem aktuell information från den. Nu har vi upplevt covid-19 sedan början av mars och det verkar som om viruset skulle mattas av och kanske läget stabiliseras under våren/sommaren 2021

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer  genomför vi inga träffar. Ledningens verksamhet upprätthålls med de digitala medel som finns till hans. 

Förmodligen kommer ingen verksamhet att kunna genomföras förrän början på tredje kvartalet 2021. Övriga organisationer och föreningar planerar för samma sak. Följ ny information här på hemsidan.

Glöm inte bort att betala in din medlemsavgift för 2021 om minst 100 kronor till föreningens 

plusgiro  72 27 07-7.

AKTIVITETER 2021

Under 2021 kommer vi att försöka genomföra ett antal gemensamma aktiviteter med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi kommer att genomföra en kransnedläggning i samband med veterandagen den 29 maj. Inga övriga aktiviteter planeras in under kvartal två. 

Den 24 september kommer vi att återigen genomföra en kransnedläggning vid vårt veteranmonument. Kvartal tre planerar vi också för vårt årsmöte och under kvartal fyra genomföra minst några samtalsträffar på Tullinge.

Vi planerar också för att ha en julmiddag på Tullinge tillsammans med F 18 Kamratförening.

Håll avstånd och minimera de fysiska kontakterna ute i samhället.

ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet hoppas vi kunna genomföras under kvartal tre. Kallelse kommer att sändas ut via e-post till alla medlemmar. De som inte har e-post kommer att få kallelse per brev.

Håll avstånd och minimera de fysiska kontakterna ute i samhället

Stilleståndsavtalet. 68 år sedan det signerades av parterna 

Den 27 juli 2021 är det 68 år sedan parterna signerade det nu rådande stilleståndsavtalet. Ett avtal som parterna trodde skulle vara under en kort period för att sedan ersättas av ett fredsavtal. Ett fredsavtal kommer förmodligen att dröja. Det har gått en lång tid sedan det signerades och förutsättningar för ett fredsavtal har förändrats så pass att det kommer att behövas många och långa förhandlingar för ett avtal som alla parter kan godkänna. 

Verksamheterna i övervakningskommissionen pågår enligt rutin även om det rapporteras om spänningar och militära aktiviteter längs gränsområdet. Den svenska delegationen omfattar fortfarande fem delegater även om vissa nya uppgifter tillkommit för delegationerna. 

Vi ser fram emot att kunna besöka Korea och de platser Sverige är och har varit närvarande vid.

General Paik Sun-yup, foto: Fred Waters/Associated press

IN MEMORIAM

Den 10 juli 2020 avled en av Koreas stora hjältar under Koreakriget nämligen General Paik Sun-yup. Paik föddes den 23 november 1920 i Kangsô kun i den dåvarande byn Nampo i Nordkorea. Han var inne på sitt 100 år.

Paik blev Sydkoreas förste fyrstjärnige general 1953.

Paik har fört befäl över bland annat: 5. Infanteri regementet, 5. Infanteri divisionen, 1. ROK Division, ROK 1. Corps I, Corps II,  arméstabschef med mera.

Han deltog och förde befäl i de flesta strider som berörde den sydkoreanska halvön.

1960 pensionerade sig Paik från ROK och blev därefter ambassadör i bland annat Kina 1960, Frankrike 1961 och Canada 1965. Han blev transportminister och var med och skapade Seoul tunnelbanesystem 1970 och han var med och skapade War Memorial Museum som öppnade 1990.

Paik kommer att begravas den 15 juli på den nationella kyrkogården istrax söder om Seoul. Det kommer att vara en militärbegravning arrangerad av den koreanska armén.

R I P: General Paik Sun-yup.

 

CEREMONIER UNDER 2021

Vi planerar för ceremonier i samband med Veterandagen den 29 maj, undertecknandet av stilleståndsavtalet den 27 juli, uppstarten av det svenska sjukhuset den 24 september och  FN-dagen den 24 oktober.

Vi kommer att sända ut e-post kring dessa händelser med datum och tidpunkter. Med hänsyn till ledigheter med mera kan datum komma att senareläggas för någon ceremoni.

Håll avstånd och minimera de fysiska kontakterna ute i samhället.

NORDKOREA och Bomben

(en bok av Sture Theolin)

Vill du förkovra dig om den Koreanska Halvön så finns en mycket intressant nyskriven bok om ämnet. Sture Theolin, ambassadör och före detta delegationschef på NNSC (2006-2008) är författare. Vill du köpa boken kan du beställa den genom föreningen till en kostnad om 160 kronor + frakt (postpaket 72 kr).Boken omfattar fakta och historia om 340 sidor.